Ledenvergadering

Algemene ledenvergadering voor leden en donateurs.

Agenda

  1. Opening, schriftlezing en gebed
  2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2015
  3. Verkiezing algemeen adjunct
  4. Kascontrole en verslag penningmeester
  5. Aangedragen punten
  6. Optreden 10 september
  7. Reserveorganist
  8. Datums afsluiting seizing en begin nieuw seizoen
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

Uiteraard is er tussendoor pauze en worden er traditiegetrouw weer gehaktballen geregeld.

Agenda

Geen nieuws beschikbaar.