Uniek Frysk koren document

Samenwerking tussen vijf Friese mannenkoren. Opnames in mei en DVD beschikbaar vanaf 17 november 2005 in een oplage van 2000 stuks.