Ontstaan van het koor

Op 23 november 1991 wonen en aantal leden van de activiteitencommissie van de Christelijk Gereformeerde Andreasgemeente te broeksterwoude een Urker zangavond bij in de Grote Hervormde Kerk in Dokkum. Onder andere de mannenzangvereniging “Onger Oens” uit Urk verleent hierbij haar medewerking. Naar aanleiding hiervan neemt mevrouw Rozema op 25 november namens de activiteitencommissie contact op met de secretaris van “Onger Oens”, de heer W. Bakker. Na overleg met het bestuur en de leden wordt toegezegd dat men komt zingen in de Christelijk Gereformeerde Kerk in Broeksterwoude. Enige tijd en telefoontjes later wordt de afspraak echter afgezegd, zij het onder protest van de secretaris.

Wanneer de familie Rozema in de namiddag van 20 januari 1992 terug komt van een familiebezoek in Rotterdam besluiten zij de afslag Urk te nemen om verhaal te halen bij de heer Bakker, of, om het in de woorden van de heer Bakker zelf te zeggen, “te kijken wat voor bende daar gelegerd is”. Na kennis gemaakt en een visje gebakken te hebben is het ijs snel gebroken. Inmiddels is er ook een volgende psalmzangavond gepland (7 maart 1992) en mevrouw Bakker-Weerstand zegt toe hier als soliste op te treden.

Het jaar erna op 6 maart 1993 komen enkele broeders uit Urk te zingen in Broeksterwoude. Op 20 maart volgt een psalmzangavond met een gedeelte van de gemeente. Op 8 mei bezoekt de activiteitencommissie Urk. Op 22 mei 1993 is het dan zover: De eerste repetitie met 15 man in Broeksterwoude. De heer G. Vellema gaat aan de slag met een concept reglement. Vanaf 19 juni begint het koor te repeteren in de Christelijk Gereformeerde Kerk te Damwoude en op 25 juni wordt een repetitie gehouden in het gebouw van “Onger Oens” te Urk.

Op 14 juli 1993 wordt het koor officieel opgericht tijdens een bestuursvergadering, zij het nog zonder officiële naam. Het eerste optreden heeft dan inmiddels al plaatsgevonden bij het 25 jarig jubileum van de familie Van Meekeren in het Skûlplak in Damwoude. Hiervoor zijn ook meteen stropdassen aangeschaft. Tijdens een ledenvergadering in februari 1994 wordt de naam van het koor middels het uitbrengen van stemmen bepaald: "Dit is 't wat ús bynt".

Door de jaren heen heeft Dit is 't wat ús bynt vele optredens verzorgd op onder andere
zangavonden, jubileums en benefietconcerten. Daarnaast zijn er diverse opnames gemaakt: